Prices

Priser & betingelser

Prisen pr. tolketime følger Center for Døves (CFD’s) priser og takstzoner, med mindre der er indgået en særaftale. Priszonerne beregnes ud fra CFD’s nærmeste kontor, som er beliggende i henholdsvis i Aalborg, Århus, Fredericia, Odense og København.

Prisen pr. tolketime er følgende:

Zone 1

670 kr. (0-25 kilometers afstand til nærmeste CFD)

Zone 2

905 kr. (25-75 kilometers afstand til nærmeste CFD)

Zone 3

1010 kr. (over 75 kilometers afstand til nærmeste CFD)

(Hvis tolkningen foregår i zone 2 eller 3, kan der maks. opkræves for disse takster i 4 timer, derefter nedjusteres der til mindste takst (zone 1-takst.)


Diverse tillæg:

  • Aften/nattillæg udgør 84 kr. pr. tolketime (mellem kl. 17 og 07)
  • Weekend/helligdagstillæg udgør 158 kr. pr. tolketime
  • Tillæg for særligt krævende opgaver opkræves 132 kr. pr. tolketime (for taktiltolkninger, fremmedsprogstolkninger eller kirketolkninger)
  • Ved akut behov for tolk opkræves der for minimum 4 timer

Ved aflysning af tolketime:

Afbestilling af tolk skal ske senest tirsdag ugen før tolkeopgaven. Opgaver, der aflyses senere, faktureres til fuld pris medmindre, at tolken kan gensælges til en anden opgave. Afbestilling skal ske pr. mail eller SMS.

  • Tegnsprogstolkning er en social ydelse og derfor momsfritaget.

For nærmere info om priser og betingelser henvises der til CDF’s hjemmeside. (https://www.cfd.dk/tolkning/takster)