Prices

Priser & betingelser

Den nyeste bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv trådte i kraft den 10. september 2020. BEK nr. 1317 angiver satser og prisstruktur for personlig assistance i form af tegnsprogstolk og kan læses via linket nedenfor: Der vil på sædvanlig vis blive faktureret ud fra samme bekendtgørelses prisstuktur ved andre opgaver, med mindre andet er aftalt på forhånd.
https://www.lovtidende.dk/api/pdf/216203

Prisstruktur uddraget fra BEK nr. 1317:

Timeprisen udgør 650 kr.

Zonetillæg:

  • Zone 1: 275 kr.
  • Zone 2: 650 kr.
  • Zone 3: 1050 kr.

Zonetillægget bestemmes via en tredelt zoneindeling baseret på postnumre efter Den Nationale Tolkemyndigheds beregningsmodel. Den findes i linket: https://dntm.dk/images/videncenter/zliste.pdf

Særlige tillæg:

  • Tolkning i weekend (fra lørdag morgen kl. 6 til mandag morgen kl. 6) og på helligdage: 161 kr.
  • Tolkning mellem kl. 17 og kl. 07: 86 kr.
  • Særligt forberedelseskrævende opgaver samt opgaver med særlige kvalifikationskrav: eksempelvis konferencetolkning, kirkelige tolkninger, taktiltolkning eller fremmedsprogstolkning: 135 kr.

Øvrige vilkår:

  • Der faktureres for minimum én time, herefter pr. påbegyndt halve time.
  • Ved akut-bestillinger opkræves der for 4 timers tolkning inklusiv relevante tillæg.

Aflysning/afbestilling:

  • En tolkning er rettidigt aflyst/afbestilt, hvis tolkeleverandøren modtager en aflysning 5 hverdage før eller tidligere forud for begyndelsen af tolkningen, der ønskes aflyst. Der faktureres fortsat for opgaver, der ikke er rettidigt aflyst/afbestilt.