Prices

Priser & betingelser

Der opkræves efter Center for Døves (CFD's) priser og takstzoner på alle områder, med mindre der indgået en særaftale.

Læs mere om priser og betingelser her:
https://www.cfd.dk/tolkning/takster-og-vilkaar