About

Om mig

Stine Wasehuus

Mit navn er Stine Elbæk Wasehuus. Jeg er bor på grænsen mellem Midt og Nordjylland. I 2013 blev jeg uddannet som eksamineret tegnsprogstolk fra Professionshøjskolen UCC i Århus. Siden da har jeg arbejdet som fuldtidstolk ved firmaerne 12K (2013-2018) og senere Tolketid (2018-2019). I februar 2019 besluttede jeg at prøve kræfter med den selvstændige branche.

De 6 års ansættelse i tolkefirmaer har givet mig en bred erfaring indenfor tolkning for døve og hørehæmmede i alle tænkelige sammenhænge. Heriblandt tolkning for døve og hørehæmmede på arbejdsmarkedet, i sundhedssektoren, på adskillelige uddannelser, til sociale og private arrangementer samt diverse sport- og fritidsaktiviteter mm.

Jeg har løbende taget efteruddannelser som fjerntolk (2015) og korrekturlæser (2017), hvilket er services jeg også gerne tilbyder. Udover tegnsprogstolkning kan jeg desuden tolke tegnstøttet kommunikation til hørehæmmede (TSK) samt taktiltolkning til døvblinde.

Geografisk set tolker jeg primært i Nord- og Midtjylland, men der kan også laves aftaler udenfor disse regioner.

Jeg prioriterer samarbejde og service højt og bestræber mig altid på at levere en professionel tolkning for alle parter på den givne opgave. Derudover samarbejder jeg med dygtige kollegaer om de opgaverne, der kræver mere end én tolk eller, hvis jeg ikke selv kan dække en opgave. Det betyder meget for mig, at jeg har mulighed for at blive ved med at dygtiggøre mig i mit fag, hvilket jeg bl.a. kan gøre gennem faglig og kollegial sparring.

Som tegnsprogstolk er jeg underlagt tavshedspligt, hvilket vil sige, at alt information jeg modtager for at levere tolkning, vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Læs mere om dette under punktet ”privatlivspolitik”.